Hur starkt är snuset


Hur starkt är snuset?

Låt oss prata om snus nikotinhalt och den upplevda styrkan av olika produkter. Det är inte ett så glasklart ämne som man skulle tro, och det handlar inte bara om procentenheter eller mg/g. Som så mycket annat i livet är det en aning mer komplicerat. 

Man skulle kunna tro att det räcker med att veta hur mycket nikotin som finns i en snus för att avgöra hur starkt det är, men eftersom det inte är hela sanningen talar man istället om ”upplevd styrka” som är resultatet av flera samverkande faktorer. På snusdosorna idag finns inga procentenheter – de var man tvungen att ta bort efter en lagändring – istället har de flesta dosor en fyra- eller femgradig skala med fyllda eller tomma rutor eller cirklar, och med hjälp av de här symbolerna försöker tillverkaren säga något om den upplevda styrkan av produkten. 

Några exempel ut Cozsnus sortiment:

  • Red Sunset             8mg/g          2/5
  • Green Glacier         8mg/g          2/5
  • Purple Midnight     12 mg/g        3/5
  • Blue Avalanche      14mg/g         4/5

Nikotinhalten står naturligtvis i relation till den graderade skalan, men det finns som sagt fler faktorer som spelar in. Generellt brukar man dock tala om att ett normalstarkt snus ligger mellan 7 och 12 mg/g.

Faktorer som avgör snusets upplevda styrka

Dessa är:

  • nikotinhalt
  • fukthalt
  • pH-värde
  • format
  • salivavsöndring
  • smaksättning

Angående nikotinhalten kan den variera ganska kraftigt, men de allra flesta snusare använder sig av normalstarkt snus. Kroppen tar upp ca 10–20 % av nikotinet som finns i prillan. Ju högre fukthalten är i snuset desto mer av nikotinet tas upp av kroppen, så på det viset är fukthalten avgörande för hur stark man upplever att produkten är. Ett exempel på detta är jämförelsen mellan vitt och brunt portionssnus. En tillverkare kan ha dessa två sorter av samma märke och med samma nikotinhalt. Den bruna sorten, som är betydligt fuktigare, kommer att uppfattas som mycket starkare och effekten av nikotinet kommer snabbare. Av samma skäl uppfattas brunt lössnus som starkt även om det bara innehåller 8 mg/g. pH-värdet spelar också in och det är samma sak här – högt pH-värde gör att kroppen absorberar mer. Av det här skälet ska snus förvaras i kylskåp där pH-värde och fukt bibehålls. Formatet påverkar också – lössnus eller påssnus, och storleken på påsarna. Användarens individuella salivavsöndring är ju också en aspekt av fuktnivån, och faktum är att karaktären på vilken smaksättning eller arom som används också påverkar den upplevda styrkan. Mintsmak och mentol tenderar bidra till att snuset känns starkare.

Nikotinpåsarna, eller det vita snusets nikotinhalt kan ligga mellan 3 och 50 mg/g. 50 är mycket högt och inte speciellt vanligt. På det stora hela kan man säga att man inte behöver ta reda på hur mycket nikotin som finns i ens snus. Tillverkarens bedömning av den upplevda styrkan är för det mesta tillförlitlig och den graderade skalan, 1–5 eller 1–4, som finns på dosorna är mycket användbar. Det vita snusets nikotinhalt ligger oftast på normalnivå.