NIKOTINPÅSAR_vs_SNUS

NIKOTINPÅSAR vs SNUS

Innovation eller tradition?

Här kommer det vita snuset! Alla har sett de färgglada dosorna på kafébord och i lunchrum och det är bara att konstatera att de tobaksfria nikotinpåsarna blivit väldigt populära på mycket kort tid. De små kritvita prillorna sitter under mångas läppar nu och det trots att de första exemplaren blev tillgängliga först 2016. Vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt snus säger vi på svenska, men du kan också stöta på begrepp som Nicotine pouches och All white. 

”Men är de här vita nikotinpåsarna verkligen snus?” frågar någon, och svaret måste bli ”ja”! Tobaksfritt snus. Är tobaksfritt snus bättre än det traditionella snuset? För att förstå det här och försöka svara på den frågan hjälper det att titta lite på snusets historik:

Huvudingrediensen i snus är förstås tobak som kommer från tobaksplantan. Det traditionella lössnuset – den fuktiga, jordliknande massan man formar till prillor som kilas fast under läppen – blev folkligt redan under 1800-talet och användes då främst av män i arbetarklassen, och är tillgängligt än idag. I mitten av 1900-talet slog de amerikanska cigaretterna igenom och snusets ställning försvagades några år innan de runda snusdosorna introducerades vilket åter ökade snusintresset. Sedan kom portionssnuset (påssnus) på 70-talet, det smaksatta portionssnuset på 80-talet, och vid millennieskiftet White portion – ett torrare och ljusare portionssnus, och snuset var åter igen tillbaka på banan.

Nu kommer alltså nikotinpåsarna – det vita tobaksfria snuset, som snabbt har uppnått en enorm popularitet. Det är en ny innovation, men samtidigt en naturlig förlängning av snusets utveckling som gått från fuktigt lössnus till allt torrare och ljusare portioner. Det vita snuset kommer fortfarande från tobaksplantan, men i jämförelse med det bruna traditionella snuset processas det annorlunda och i flera led vilket ger det dess blekvita färg och till slut gör att man kan säga att det är tobaksfritt. Tobakssmaken och lukten reduceras helt, och istället kan man smaksätta på alla upptänkliga sätt.

Så är tobaksfritt snus bättre?

Till att börja med konstaterar vi vad de båda snussorterna har gemensamt: båda är nikotinprodukter, den saken har inte förändrats. Trots att tobaken processats bort finns nikotinet kvar i det vita snuset. (Nikotin är ett stimulerande och uppiggande njutningsmedel, men också beroendeframkallande och kan påverka hjärnan och blodkärlen, och bör konsumeras med måtta.) Fördelarna, som vi ser dem, med nikotinpåsar vs snus har framförallt med smak och estetik att göra. Många har svårt för den starka tobakssmaken och lukten i de traditionella produkterna, och man attraheras av alla de fantasifulla smaker som lanseras av tillverkarna av det vita snuset. Upplevelsen blir helt annorlunda. Nikotinpåsarnas vithet och torra karaktär ger också ett rent och fräscht intryck i jämförelse med traditionellt snus. Det bruna snuset kan dessutom vid regelbunden användning till slut missfärga tänderna.

Så om tobaksfritt snus är bättre är egentligen en smaksak, och därför en fråga som snusaren själv måste svara på. Stora skillnader finns, även om produkterna kommer ur samma tradition och från samma planta, men om tobaksfritt snus är bättre vet bara du.